Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Onderzoek & Assessment

Re-integratieassessment

Re-integratie assessment CEREO

Het re-integratieassessment is een onderzoeksinstrument dat zicht richt op de psychische belastbaarheid, draagkracht, belastbaarheid en mogelijkheden van een medewerker bij (dreigende) uitval of re-integratie. We onderzoeken wat de oorzaak is van de stagnatie in het functioneren of de uitval en geven naar aanleiding daarvan gericht advies, zodat er een goed plan gemaakt kan worden voor preventie of duurzame re-integratie. Re-integratie assessment is zeer geschikt wanneer er twijfel heerst over de re-integratiemogelijkheden en het arbeidsdeskundig onderzoek niet voldoende handvatten biedt.

Elk assessment bevat standaard onderdelen. Hoe hier vorm aan wordt gegeven en hoe intensief elk onderdeel wordt ingezet, hangt van de situatie en hulpvraag af.

1. Een interview:
De assessor wil hierbij een goed beeld krijgen over de persoonlijkheid van de medewerker.

2. Diverse intelligentietests:
De medewerker wordt getoetst op het totale intellect, waarbij informatie moet worden verwerkt met woorden, beelden of getallen.

3. Schriftelijke opdracht op basis van een case:
Voorbeelden zijn een managementopdracht, postbak/mailbox afhandelen, planningsopdracht ofschrijfopdracht.

4. Minimaal tweegesprekssimulaties/games/rollenspellen:
In samenwerking met een acteur of actrice worden op deze manier de praktische vaardigheden van de medewerker getest.

5. Verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten en interessetests
Hierbij worden verschillende meningen of stellingen voorgehouden, waarbij de medewerker het eens of oneens is.