Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Persoonlijke ontwikkeling

Stresspreventie

Voorkomen is beter dan genezen.

Wij bieden diverse vormen van trainingen aan waarin werkgevers en werknemers stress vroegtijdig kunnen herkennen, maar ook hoe stress kan worden gereduceerd. Deze modules zijn onmisbaar voor organisaties die zich in zetten voor bevlogen werknemers.

Stresspreventie

Welke trainingen voor stresspreventie zijn er?

Bij CEREO kunt u kiezen voor de volgende trainingen:

  • Tijdig herkennen van spanning (E-learning);
  • Effectief verlagen van spanning (individueel of in en kleine groep).

Wat houdt de E-learning tijdig herkennen van spanning in?

In onze e-learning module van ongeveer 30 minuten leren de deelnemers zeer vroegtijdig spanning te herkennen. Tijdens deze E-learning stresspreventie worden deelnemers bewust van wat spanning is en wat dit met het lichaam en mentale gesteldheid doet. We bieden concrete tips waarmee de deelnemer inzicht krijgt - en een eerste aanzet kan maken - in het verlagen van de eigen spanning. Ook het herkennen van spanning bij anderen krijgt aandacht. In deze E-learning wordt gebruik gemaakt van een praktisch toepasbaar model en korte voorbeeldvideo's. Uiteindelijke kunnen werknemers en werkgevers productiever en professioneler omgaan met lastige situaties.

Wat houdt de workshop "Effectief verlagen van spanning" in?

Deelnemers worden individueel of in een kleine groep van maximaal 4 deelnemers gecoacht en getraind om beter te leren omgaan met spanning, in werk, privé of de combinatie daarvan. Men leert spanning zeer vroegtijdig te herkennen, de eigen spanning te reguleren en om te zetten in productieve gedragskeuzes. Het resultaat is minder stress, een een hogere productiviteit en een betere balans.

Het doel is deelnemers bewust maken van wat spanning is en wat dit met lichaam en mentale gesteldheid doet. We bieden concrete tools en vaardigheden op maat, om te zorgen dat deelnemers hun eigen spanning kunnen reguleren en omzetten, voordat het stressniveau te hoog wordt.

Na een intake en inventarisatie van de huidige en gewenste situatie worden de aandachtpunten vastgelegd en gezamelijk een plan van aanpak bepaald. De eerste sessie bestaat uit een intake en direct een eerste kennismaking met de inhoudelijke kant van spanningsherkenning en -regulatie. Vaak hebben spanningsklachten hun oorsprong in de combinatie van werk en privé. We betrekken zowel de werk- als de privésituatie in het traject. Centraal staat het ontdekken van die punten - en oplossingsrichtingen - die specifiek voor de deelnemer bijdragen aan het verhogen en verlagen van klachten die met spanning te maken hebben. In de groeps workshop staat tevens het leren van elkaar centraal.