Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke Counseling

Om werknemers weer in evenwicht te krijgen.

Counseling is gericht op het (emotioneel) herstel van werknemers. Werknemers kunnen baat hebben bij counseling als ze door privé- of werkproblematiek uit evenwicht zijn geraakt. Of juist preventief bij veranderingen om disbalans te voorkomen.

boots-181744

Wat is het doel van counseling

Het doel van counseling is om de persoon in kwestie weer in balans te krijgen en obstakels of belemmeringen die het herstel hinderen uit de weg te ruimen. Counseling focust zich op de kern van het probleem en tracht hier een concrete oplossing voor te vinden. Het is erop gericht om problemen en situaties inzichtelijk te krijgen en vervolgens direct bij de bron op te lossen.

Wanneer zetten wij counseling in?

Bij Cereo wordt counseling ingezet bij problematiek op het werk of in de privésfeer. Veelal problematiek die ervoor gezorgd heeft dat de deelnemer uit evenwicht is geraakt. Het is tevens preventief inzetbaar, om te voorkomen dat veranderingen of nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden tot een disbalans of problemen.

Wat is het verschil tussen coaching & counseling

Counseling lijkt op coaching maar verschilt aanzienlijk. Counseling legt de nadruk op het aanspreken van het eigen vermogen om problemen op te lossen. Counseling beweegt u of uw medewerker van binnenuit. Coaching legt nadruk op actiegerichte opdrachten om problemen op te lossen.

Welke rol spelen counselers in het traject?

De counselors van Cereo zijn er op gericht deelnemers ondersteuning te bieden in het hervinden van de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Onze counselors lopen op empathische, deskundige, liefdevolle en, indien nodig, confronterende wijze mee op het levenspad van de persoon, zodat deze zijn of haar pad daarna juist zelfstandig kan vervolgen.