Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Kennis & Vaardigheden

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag kan zorgen voor problematische situaties binnen een organisatie. Met onze trainingen leren wij werknemers ongewenst gedrag vroegtijdig te herkennen en te de-escaleren.

sidewalk-657906

Welke trainingen omtrent ongewenst gedrag worden er gegeven?

Wij geven de volgende trainingen als het gaat om ongewenst gedrag:

  • Vroegtijdig herkennen van ongewenst gedrag (E-learning);
  • De-escaleren van ongewenst gedrag (individueel of in een kleine groep).

Wat houdt de E-learning "vroegtijdig herkennen van ongewenst gedrag" in?

In een compacte en praktische e-learning module van 30 minuten wordt de deelnemer uitgelegd hoe men de ontwikkeling van lichte frustratie en emotie naar agressie kan herkennen. Door de signalen van de zich ontwikkelende frustratie vroegtijdig te herkennen kan het gedrag d.m.v. effectieve communicatie geneutraliseerd worden waardoor het zich niet ontwikkelt naar het niveau van agressie.

Aan de hand van herkenbare situaties die zijn vastgelegd in videoclips krijgt de deelnemer duidelijk zicht op hoe emotie en frustratie zich richting agressie kunnen ontwikkelen. Tevens krijgt de deelnemer heel concrete handvatten om effectief en professioneel gedrag te vertonen, die eraan bijdragen dat de situatie zich normaliseert of ├╝berhaupt niet escaleert. Deze e-learning is een effectieve voorbereiding op trainingen of cursussen die zich richten op het de-escaleren van agressie of ongewenst gedrag.

Wat houdt de workshop "De-escaleren van ongewenst gedrag" in?

De deelnemers worden individueel of in een kleine groep van maximaal 4 deelnemers gecoacht/getraind om beter te leren omgaan met ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. Wij leren deelnemers om heel precies te herkennen welk gedrag in een bepaalde situatie speelt en wat de meest effectieve manier is om dit gedrag te de-escaleren. Zodat de verhoudingen hersteld kunnen worden, of - in het uiterste geval - geweld kan worden voorkomen.

Na een intake en inventarisatie van de huidige en gewenste situatie worden de aandachtpunten vastgelegd en gezamelijk een plan van aanpak bepaald. De eerste sessie bestaat uit een intake en direct een eerste kennismaking met de inhoudelijke kant van ongewenst gedrag. Gedrag kunnen herkennen, kunnen labelen en er effectief gedrag tegenover kunnen stellen dat de de-escalatie van de situatie tot gevolg heeft, is het doel. Bij de groeptraining staat ook het leren van de andere deelnemers in de groep centraal.