Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Maatwerk re-integratie voor BWW’ers

Maatwerk re-integratie voor BWW’ers

CEREO ondersteunt bij een intensief re-integratiebeleid voor BWW'ers

Voor maatwerk re-integratie voor BWW'ers werkt CEREO nauw samen met APG. Wanneer uw (ex)werknemer gebruik maakt van de Bovenwettelijke WW-regeling (BWW), wilt u dat hij of zij alle energie en motivatie kan richten op het vinden van een nieuwe baan. APG ondersteunt u hierbij en neemt zoveel mogelijk werk uithanden bij het begeleiden van een (ex) werknemer naar een nieuwe baan. Mocht uit deze begeleiding blijken dat er een intensief re-integratietrajact nodig is, dan komen u en uw (ex) werknemer in contact met CEREO. Wij zijn de gemandateerde opdrachtgever voor deze loopbaantrajecten.

Brochure totale traject APG

De juiste ervaring en expertise bij re-integratie

De begeleiding, coaching en activering van mensen die al enige tijd niet meer actief deelnemen aan de arbeidsmarkt vergt ervaring en expertise. CEREO kan deze leveren in de vorm van coachingsprogramma’s en maatwerkoplossingen in een regionaal en lokaal netwerk.

Maatwerk programma voor re-integratie van BWW-ers

Omdat ieder mens uniek is en werkgevers gevarieerd, staat maatwerk bij ons voorop. Er wordt rekening gehouden met de persoon, opleidingsniveau en werkervaring. Ook speelt de duur van de periode dat iemand niet heeft deelgenomen aan het arbeidsproces een belangrijke rol. Langdurige uitval zal vaak leiden tot een intensievere aanpak dan iemand die slechts 6 maanden werkzoekende is.

Werkwijze

 • Mocht uit de de inventarisatiefase bij APG blijken dat een intensief re-integratietraject nodig is, dan wordt de kandidaat overgedragen aan CEREO voor een intakegesprek. Gesproken wordt over over de achtergrond, behoeften en ervaring van de kandidaat. Kortom: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?
 • Aan de hand van het intakegesprek wordt een rapport opgesteld met een advies voor de in te zetten dienstverlening. APG bespreekt dit met u als werkgever;
 • Na akkoord start CEREO het re-integratietraject op;
 • In beginsel zal worden uitgegaan van loopbaantrajecten van maximaal 1 jaar;
 • Bij plaatsing van een kandidaat binnen de trajectperiode in een betaalde baan vindt 1 maand intensieve nazorg na plaats.

Mogelijke onderdelen

 • Beroepentest / beroepsoriëntatie
  • Via een digitale test kan worden onderzocht welke beroepen het beste passen bij de capaciteiten en interesses van de cliënt. De resultaten worden meegenomen in het sollicitatieplan.
 • Sollicitatietraining;
  • Kwaliteiten & valkuilen;
  • Het c.v.;
  • Open en gerichten sollicitatiebrieven;
  • Netwerken en het netwerk in kaart brengen;
  • Oefenen van solliciatiegesprekken;
  • Sollicitatieplan opstellen;
  • LinkedIn en andere Social Media;
 • Coaching naar werk;
  • Wij zullen de kandidaat adviseren en coachen in de zoektocht naar een nieuwe uitdaging;
  • Hierbij wordt van de cliënt concrete inspanningen verwacht m.b.t. solliciteren (zelfwerkzaamheid);
  • Netwerk van CEREO wordt geraadpleegd;
  • Jobhunting;
  • Eventueel een proefplaatsing in de vorm van een stage of werkervaringsplaats;
 • Tussenrapportage en eindrapportage;
  • Na de intakerapportage kan er door u worden gekozen voor een tussenrapoortae en een eindrapportage. In de rapportage wordt meegenomen welke voortgang is geboekt, het aantal gerealiseerde afspraken, sollicitatieactiviteiten en urenverwantwoording plus een advies voor de resterende duur van het traject.