Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Re-integratie 3e spoor

Re-integratie 3e spoor

Re-integratie 3e spoor vindt plaats wanneer u als werkgever zelf eigen risicodrager bent voor de WIA en wanneer uw medewerker in aanmerking komt voor een WIA uitkering. 

Langdurig ziek 

Als een werknemer 2 jaar ziek is geweest, volgt de WIA keuring bij het UWV. Als uit deze keuring blijkt dat er sprake is van functioneel benutbare mogelijkheden, dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA uitkering. 

Eigen risicodrager 

De kosten voor de WGA uitkering worden gedragen door het UWV of de werkgever in geval deze eigen risicodrager is. Voor het begeleiden van deze werknemer naar passend werk kan een traject worden gestart. Het 3e spoor traject kan worden ingezet door UWV of werkgever. Als de werkgever via het UWV verzekerd is voor de WGA, dan neemt het UWV de verantwoording voor de re-integratie van de werknemer over. Als de werkgever eigenrisicodrager is, dan blijft de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer voor de duur van maximaal 10 jaar. Cereo ondersteunt werkgevers bij de uitvoering van het re-integratietraject 3e spoor.