Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Trajecten

Een loopbaantraject is een individueel of groepsgewijs traject onder professionele begeleiding. De trajecten bij Cereo hebben als doel de kansen van uw werknemer op de arbeidsmarkt te vergroten.

Hoe werkt een loopbaantraject bij Cereo?

Een loopbaantraject kan door verschillende ontwikkelingen of gebeurtenissen worden opgestart. Wellicht gaat uw bedrijf reorganiseren en moet er noodgedwongen personeel afvloeien of krijgt uw medewerker onverhoopt te maken met ziekte en zit daardoor niet meer op zijn of haar plek. Te allen tijde kunt u terecht bij Cereo! Onze loopbaantrajecten bevatten de volgende aspecten:

Intakegesprek met een Plan van Aanpak

Voordat uw medewerker kan starten met een loopbaantraject bij Cereo voeren wij een intakegesprek om de wensen en mogelijkheden in kaart te brengen. Belangrijk hierbij is dat niet alleen de uitgangssituatie bekend is, maar dat ook duidelijk wordt welk einddoel nagestreefd wordt en welke activiteiten daarvoor moeten worden ondernomen. 

Het doel van een intakegesprek is naast persoonlijke kennismaking te komen tot een uitvoerbaar Plan van Aanpak dat als stappenplan fungeert voor een terugkeer op de arbeidsmarkt.

Uitvoering traject met tussentijdse evaluatie

Nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden bij één van onze partijen, kan uw medewerker starten met het loopbaantraject. U krijgt hierbij een vaste contactpersoon toegewezen die uw medewerker begeleidt tijdens het traject.

Afhankelijk van het doel van het traject en de activiteiten die nodig zijn om daar te komen, houdt onze contactpersoon zorgvuldig de voortgang in de gaten. Hij of zij stuurt indien noodzakelijk bij en informeert u als werkgever over de vorderingen. 

Loopbaantrajecten bij Cereo!

Bij cereo kunt u de volgende loopbaantrajecten opstarten:

Trajecten

Outplacement

Gaat uw organisatie reorganiseren of heeft u een arbeidsconflict met uw medewerker? Kijk voor outplacement.

Outplacement »
Trajecten

Re-integratie 2e spoor

Is uw medewerker (langdurig) ziek en kan hij of zij haar werk niet meer naar behoren uitvoeren? Bekijk de mogelijkheden van een 2e spoor traject bij Cereo!

Re-integratie 2e spoor »
Trajecten

Re-integratie 3e spoor

Ook wanneer u zelf eigen risicodrager bent voor de WIA en wanneer uw medewerker in aanmerking komt voor een WIA uitkering kunt u een traject opstarten bij Cereo!

Re-integratie 3e spoor »