Menu Triangle
078 611 1048
Re-integratie BWW

Re-integratie voor BWW-ers

Voor maatwerk re-integratie voor BWW'ers werkt CEREO nauw samen met APG. Wanneer uw (ex-)werknemer gebruik maakt van de Bovenwettelijke WW-regeling (BWW), wilt u dat hij of zij alle energie en motivatie kan richten op het vinden van een nieuwe baan. APG ondersteunt u hierbij en neemt zoveel mogelijk werk ui thanden bij het begeleiden van een (ex-)werknemer naar een nieuwe baan. Mocht uit deze begeleiding blijken dat er een intensief re-integratietrajact nodig is, dan komen u en uw (ex-)werknemer in contact met CEREO. Wij zijn de gemandateerde opdrachtgever voor deze loopbaantrajecten.