Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Loopbaan- en carrière check

Loopbaan- en carrière check

 

Om uiteenlopende redenen kunnen werknemers (of werkgevers) vragen en wensen hebben over hun loopbaan- en carrièremogelijkheden (van hun werknemers) .

Afhankelijk van de specifieke situatie waarin betrokkenen zich bevinden (werkzaam, werkzoekend, arbeidsongeschikt etc.) en afhankelijk van een eventuele specifieke vraagstelling wordt door inzet van deze loopbaan- en carrièrecheck, d.m.v. testen en gesprekken, een goed beeld geschetst van de loopbaan- en carrièremogelijkheden en wensen van betrokkene. Ook wordt duidelijk in welke mate betrokkene zich op dit moment op de arbeidsmarkt oriënteert, beweegt of kan/wil bewegen.

Tevens kan, indien gewenst, aan de hand hiervan een eventueel benodigde (vervolg) interventie worden geformuleerd.

Mogelijkheden en opties

De loopbaan- en carrière check kent een diversiteit aan testen op het gebied van loonbaanbegeleiding voor toepassing binnen re-integratie en outplacement trajecten. Maar ook op het gebied van duurzame inzetbaarheid bieden een tal van testen adequate aanknopingspunten om het gesprek, wat na de test(en) volgt aan te gaan.