Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek


Een haalbaarheidsonderzoek wordt ingezet wanneer u niet zeker weet of een re-integratie 2e spoortraject zinvol kan zijn.

Het haalbaarheidsonderzoek is verstandig om in te zetten wanneer er uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt dat uw werknemer zeer geringe benutbare mogelijkheden heeft of als de arbeidsdeskundige ook geen mogelijkheden kan benoemen.

Het doel

Het haalbaarheidsonderzoek heeft als doel te onderzoeken of bemiddeling naar een andere baan haalbaar en zinvol is. Ook zorgt een haalbaarheidsonderzoek ervoor dat de afstand tot de arbeidsmarkt voor uw werknemer in kaart wordt gebracht.

De doelgroep

U kunt voor al uw werknemers ongeacht het niveau of branche een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren.

Het onderzoek is opgericht op werknemers die in een 2e spoort traject moeten gaan re-integreren en waarbij vooraf twijfel bestaat of dit haalbaar is.

Voor het haalbaarheidsonderzoek maakt Cereo gebruik van de volgende onderzoeksbronnen:

  • Een intake met de werknemer  
  • Arbeidskundig onderzoek
  • FML
  • Diverse tests bijv. een beroepskeuze- en capaciteitenonderzoek
  • Nationaleberoepengids.nl

Uit het onderzoek komt via een rapportage een onderbouwde conclusie die antwoord geeft op de vraag of uw werknemer in staat is om te re-integreren.

Indien re-integratie niet tot de mogelijkheden behoort heeft u in ieder geval een goed onderbouwde rapportage door een onafhankelijke partij. De rapportage kunt u gebruiken ter onderbouwing van een deskundigenoordeel of een vervroegde WIA-aanvraag bij het UWV.

Terug naar onderzoek