Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig onderzoek


Bij een arbeidsdeskundig onderzoek verricht een arbeidsdeskundige onderzoek naar arbeidsmogelijkheden binnen of buiten het bedrijf wanneer een werknemer (langdurig) ziek is.

Het doel van dit onderzoek is een snelle en verantwoorde terugkeer in arbeid.

Hoe ziet zo’n onderzoek er uit?

De arbeidsdeskundige gaat in gesprek met de werkgever en de bedrijfsarts over de functie van de zieke werknemer, het verloop van de klachten, het functioneren van de medewerker en mogelijkheden of oplossingen om de medewerker aan het werk te houden.

Dit kan zijn in het eigen werk of in aangepast ander werk binnen de organisatie. Wanneer dit (nog) niet mogelijk is kan de arbeidsdeskundige ook adviseren een re-integratietraject 2e spoor in te zetten.

Na afronding van het onderzoek zal hij zijn bevindingen verwerken in een rapport. Dit rapport zal aan alle partijen worden teruggekoppeld. Ook het UWV hecht grote waarde aan het onderzoek van een arbeidsdeskundige wanneer een WIA-aanvraag gedaan wordt. 

Wanneer laat u een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren?

Een arbeidskundig onderzoek kan in de volgende situaties zinvol zijn:

 • Wanneer een medewerker (langdurig) ziek is en aangeeft het werk niet meer te kunnen doen.
   
 • Wanneer niet duidelijk is of een zieke medewerker in de toekomst het werk weer zal kunnen doen.
   
 • Wanneer onduidelijk is wat de arbeidsmogelijkheden van een medewerker zijn na of tijdens het ziekteverlof.
   
 • Wanneer de re-integratie moeizaam verloopt en de reden daarvoor niet helemaal duidelijk is.
   
 • Wanneer het (eind)doel van de re-integratie onduidelijk is.


Terug naar onderzoek.