Menu Zoeken Triangle
078 611 1048
Onderzoek & Assessment

Loopbaan- en Carrière check

Om uiteenlopende redenen kunnen werknemers (of werkgevers) vragen en wensen hebben over hun loopbaan- en carrièremogelijkheden (van hun werknemers) De resultaten van de testen kunnen worden ingezet bij loopbaanadvisering, -selectie en outplacement.

Loopbaan en carrierecheck

Waarom wordt een loopbaan- en carrière check ingezet?

Afhankelijk van de specifieke situatie waarin betrokkenen zich bevinden (werkzaam, werkzoekend of arbeidsongeschikt) en afhankelijk van een eventuele specifieke vraagstelling wordt door inzet van deze loopbaan- en carrièrecheck, door middel van testen en gesprekken, een goed beeld geschetst van de loopbaan- en carrièremogelijkheden en wensen van betrokkene. Ook wordt duidelijk in welke mate betrokkene zich op dit moment op de arbeidsmarkt oriënteert, beweegt of kan/wil bewegen. Tevens kan, indien gewenst, aan de hand hiervan een eventueel benodigde (vervolg) interventie worden geformuleerd.

Welke mogelijkheden biedt de loopbaan- en carrièrecheck?

De loopbaan- en carrière check kent een diversiteit aan testen op het gebied van loonbaanbegeleiding voor toepassing binnen re-integratie en outplacementtrajecten. Maar ook op het gebied van duurzame inzetbaarheid bieden een tal van testen adequate aanknopingspunten om het gesprek, wat na de test(en) volgt aan te gaan.