Menu Triangle
078 611 1048
external image

Is outplacement bij ontslag verplicht?

Wettelijk is outplacement niet verplicht. Het is aan de werkgever of deze de ontslagen werknemer de mogelijkheid biedt een outplacementtraject te doorlopen. Toch zijn er drie factoren die een belangrijke rol spelen bij de keuze voor outplacement.

1. Outplacement en transitievergoeding

Bij een afscheid op initiatief van de werkgever, is de organisatie verplicht de ontslagen medewerker een transitievergoeding uit te keren. Vanaf 1 januari 2020 geldt deze verplichting voor alle werknemers, ook wanneer zij een tijdelijk dienstverband hebben. Wat veel werkgevers niet weten, is dat zij een outplacementvergoeding in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding. Voor de werkgever wordt de transitievergoeding hierdoor kostenneutraal, terwijl die voor de werknemer een stuk goedkoper wordt. Als de transitievergoeding namelijk eerst aan hem of haar wordt uitgekeerd, dan moet er belasting worden afgedragen.

2. Outplacement en goed werkgeverschap

Als werkgever heb je de wettelijke verplichting tot goed werkgeverschap. Outplacement bij ontslag kan hierin een rol vervullen.

Bijvoorbeeld bij verhuizing van de organisatie, waardoor de reisafstand voor sommige medewerkers niet meer reëel is. Of denk aan een reorganisatie op grond van bedrijfseconomische redenen.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat sommige werknemers enkel recht hebben op een kleine transitievergoeding. En zij willen die vergoeding wellicht inzetten voor cursussen en opleidingen, of gebruiken voor het financieel overbruggen van een bepaalde periode. In zo’n geval is het wel zo prettig dat u als werkgever een outplacementbudget ter beschikking stelt. Hiermee laat u zien dat u de werknemer alle kansen biedt om een nieuwe carrière te vinden.

3. Outplacement en tevreden oud-werknemers

Tevreden oud-werknemers zijn ook na ontslag waardevolle ambassadeurs van uw organisatie. Zo is een tevreden oud-werknemer veelal bereidwillig om nieuwe collega’s of klanten aan te dragen. Ook zal hij of zij positief over de organisatie praten, waardoor het imago van de organisatie wordt versterkt.

Een outplacementtraject kan hieraan bijdragen. U laat op deze manier zien dat u het beste met de werknemer voor heeft. U vergroot zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt.

De werknemer krijgt bovendien de ruimte om het baanverlies te verwerken onder begeleiding van een coach die hierin is gespecialiseerd.

Het doel van die coaching is om de problemen en beperkingen in het hoofd van de ontslagen medewerker gaandeweg te evolueren tot uitdagingen en kansen.

...met natuurlijk uitzicht op een nieuwe passende baan.

Kiest u ook voor outplacement?