Realisatie:Cosly.com

Narrowcasting

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

 

Een vertrouwenspersoon is een waardevolle toevoeging aan uw organisatie. De vertrouwenspersoon ondersteunt de werkgever bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van kwesties zoals ongewenste omgangsvormen en integriteit. Naast het beleidsmatig werken en het geven van voorlichting omvatten de werkzaamheden van een vertrouwenspersoon een tal van facetten. 

Taken en verantwoordelijkheden

Ten eerste is de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor de medewerker. Medewerkers die te maken krijgen met agressie, geweld, discriminatie of (seksuele) intimidatie kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon. Door de rol die de vertrouwenspersoon heeft, is deze een laagdrempelige gesprekspartner. Zij/hij vangt de medewerker op, begeleidt deze in de volgende stappen en ondersteunt de medewerker zo veel mogelijk. 

De vertrouwenspersoon heeft een adviserende rol over het nemen van vervolgstappen. Samen met de medewerker wordt er gezocht naar een duurzame oplossing. Uiteraard zorgt de vertrouwenspersoon ook voor nazorg.
De vertrouwenspersoon kan zich direct tot het management richten bij het vermoeden van misstanden of onregelmatigheden. Bij voorkeur gebeurt dit samen met de klager, maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn. Tenslotte is er een uitvoerende rol in de klokkenluidersregeling. 

Procedure

De medewerkers kunnen zonder tussenkomst van iemand anders zich direct melden bij de vertrouwenspersoon. Over het algemeen wordt er gestreefd om binnen drie dagen een reactie te geven. De vertrouwenspersoon zal echter nooit het eerste contact leggen, dit komt altijd van de melder of klager. Er zal na telefonisch of schriftelijk contact een afspraak gemaakt worden voor een 1 op 1 gesprek met de medewerker. Soms is een gesprek voldoende om voor opheldering te zorgen, maar meestal worden er meerdere gesprekken gevoerd. 

Voor elke medewerker

De vertrouwenspersoon is bedoeld voor iedere medewerker die te maken krijgt met psychosociale werkbelasting. Ook ingehuurd personeel, uitzendkrachten, tijdelijke medewerkers en medewerkers met een 0-uren contact kunnen rekenen op de vertrouwenspersoon. 

Positief effect voor de medewerker

Voor de medewerker die een klacht heeft levert het gesprek met een vertrouwenspersoon veel op. Er kan hulp worden geboden met het indienen van een klacht, wat de medewerker alleen misschien niet zou lukken. Daarnaast voelt de medewerker zich gehoord door uw organisatie, wat een positief effect heeft op de motivatie van de medewerker. 

Positief effect voor de werkgever

Voor u als werkgever zijn er een aantal grote voordelen aan het implementeren van een vertrouwenspersoon. Ten eerste heeft u als werkgever de wettelijke plicht om meldingen of conflicten op te lossen vanuit de Arbowetgeving. De vertrouwenspersoon kan u deze werkzaamheden uit handen nemen en ze in goede banen leiden. Daarnaast zult u een kostenbesparing opmerken doordat er minder ziekteverzuim optreed en de productiviteit van de medewerkers omhoog zal gaan. Het werkplezier van uw medewerkers zal zienderogen omhooggaan. Dit komt de werksfeer, samenwerking en dus ook uw organisatie in z'n geheel ten goede.

Een vertrouwenspersoon van Cereo

Cereo biedt uw organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van een vertrouwenspersoon. Elke casus zal lokaal of regionaal opgenomen worden door een van de gekwalificeerde medewerkers. De dekking van Cereo is landelijk, waarbij alle medewerkers centraal gestuurd worden.