Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Externe vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon

 

Cereo biedt uw organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van een vertrouwenspersoon. Elke casus zal lokaal of regionaal opgenomen worden door één van de gekwalificeerde medewerkers. De dekking van Cereo is landelijk. Hierbij heeft de werkgever één contactpersoon, maar ook de werknemers hebben één aanspreekpunt voor de vertrouwenspersoon.

 

Waarom een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is een waardevolle toevoeging aan de organisatie. De vertrouwenspersoon ondersteunt de werkgever bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van kwesties zoals ongewenste omgangsvormen en integriteit. Het mooiste is natuurlijk wanneer uw werknemers vragen en problemen zelf intern bespreken en oplossen met collega’s, leidinggevende of met iemand van personeelszaken. Maar soms is dit niet mogelijk vanwege onzekerheid en gevoelens van uw werknemer. Met de externe vertrouwenspersoon kunt uw werknemer vragen en problemen in alle openheid bespreken.

 

Taken en verantwoordelijkheden vertrouwenspersoon.

Naast het beleidsmatig werken en het geven van voorlichting omvatten de werkzaamheden van een vertrouwenspersoon een tal van facetten. 

Ten eerste is de vertrouwenspersoon het eerste aanspreekpunt voor de medewerker. Medewerkers die te maken krijgen met agressie, geweld, pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie of integriteitsschendingen kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon. Door de rol die de vertrouwenspersoon heeft, is deze een laagdrempelige gesprekspartner. De vertrouwenspersoon vangt de medewerker op, begeleidt deze in de volgende stappen en ondersteunt de medewerker zo veel mogelijk. 

Bij integriteitsschendingen kan de vertrouwenspersoon zich zelfstandig tot het management richten. Bij voorkeur gebeurt dit samen met de melder, maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn. De melder is hiervan wel op de hoogte. De vertrouwenspersoon doet namelijk nooit iets buiten de melder om.

NB: vermoeden van misstanden of onregelmatigheden behoort tot de Regeling Klokkenluiders.

 

Procedure vertrouwenspersoon.

De medewerkers kunnen zonder tussenkomst van iemand anders zich direct melden bij de vertrouwenspersoon. CEREO heeft hiervoor een centraal e-mailadres in het leven geroepen waar de medewerkers gebruik van kunnen maken. Op deze wijze is de vertrouwens persoon 24/7 bereikbaar. Er wordt naar gestreefd binnen drie dagen een reactie te geven. De vertrouwenspersoon legt nooit het eerste contact zelf. Dit komt altijd van de medewerker zelf. Na telefonisch of schriftelijk contact wordt zo nodig een afspraak gemaakt voor een 1 op 1 gesprek met de medewerker. Soms is een gesprek voldoende om voor opheldering te zorgen, maar meestal worden er meerdere gesprekken gevoerd.

 

Vertrouwenspersoon voor elke werknemer.

De vertrouwenspersoon is bedoeld voor iedere medewerker die te maken krijgt met psychosociale arbeidsbelasting en integriteitsschendingen. Daaronder vallen:

 • Vaste medewerkers;
 • Ingehuurd personeel;
 • Uitzendkrachten;
 • Tijdelijke medewerkers;
 • Medewerkers met een 0-uren contract.

 

Vertrouwenspersoon positief voor werknemer én werkgever.
 

Voordelen medewerker:

 • Opvang, ondersteuning en begeleiding van de melder;
 • Hulp bij het indienen van de klacht;
 • De medewerker voelt zich gehoord;
 • Gevoel van veiligheid geeft;
 • Vertrouwelijkheid is geborgd;
 • Betere werkmotivatie;
 • Betere werksfeer.

Voordelen werkgever:

 • Uitvoerende ondersteuning bij wettelijke verplichtingen/zorgplicht vanuit ARBO-wetgeving;
 • Kostenbeparing door minder ziekteverzuim;
 • Verhoging van de productiviteit van de werknemers;
 • Beter werksfeer en samenwerking binnen de organisatie;
 • Het voorkomt dat een werknemer naar derde partij op zoek gaat om zijn verhaal te doen.

 

Meer informatie of offerte opvragen?

Meer weten? Vul dan uw gegevens in op deze pagina of neem contact met ons op: 078-6111048.