Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie

 

Loopbaanoriëntatie is een zinvol instrument dat u kunt inzetten bij het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Loopbaanoriëntatie is een korte en praktische vorm van coaching waarbij de wensen en mogelijkheden van de werknemer in relatie tot de huidige werksituatie worden onderzocht.

Tevens worden diverse interne en externe kansen op de arbeidsmarkt verkend, zoals bij jobhunting.

Bewustwording tijdens de loopbaan

Mensen móeten langer doorwerken, maar kúnnen zij dit ook? Binnen de organisatie zijn werkgever en werknemers hier samen verantwoordelijk voor. Inmiddels is alom bekend dat, om dit te kunnen bewerkstelligen, een cultuuromslag noodzakelijk is.

Bewustwording is een term die hierbij past: het gaat er om dat mensen zich realiseren dat het van belang is dat zij zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan.

Vragen die bij loopbaanoriëntatie passen, zijn: beschik ik over de juiste competenties, zit ik nog op de goede plek, is er sprake van een goede match met werk en privésituatie, hoe gaat het met mijn (fysieke en mentale) belastbaarheid, ben ik nog gemotiveerd, in hoeverre heeft deze functie mij ook op de lange termijn nog voldoende uitdaging en bevrediging te bieden?

Vergroot de bevlogenheid en de duurzame inzetbaarheid

Loopbaanoriëntatie richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van uw medewerkers en draagt bij aan het vergroten van de bevlogenheid van uw medewerker(s). Daarmee verhoogt u de algehele duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie.

Worstelt u of uw medewerker met de arbeidseffectiviteit? Neem vrijblijvend contact op met Cereo

Terug naar begeleiding.