Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Coaching bij verslaving en herstel

Coaching bij verslaving en herstel

 

Coaching bij verslaving en herstel is een specialistisch onderdeel binnen Cereo.

De meeste werkgevers herkennen verslaving op de werkvloer niet. De ziekte kent namelijk vele vormen en blijft vaak verborgen achter andere (geaccepteerde) klachten of ziektes. Daardoor kan het lang duren voor er een oplossing gevonden wordt.

Met behulp van een deskundige coach (met ervaringskennis) wordt de ontkenning en de schaamte doorbroken, waardoor een weg naar herstel gevonden kan worden. 

Achtergrond

De verslavingscoach kan het gesprek aangaan met de verslaafde werknemer, inzicht geven in de ziekte en begeleiding bieden naar de juiste behandeling. Na opname in een kliniek focust hij zich op het in een juist tempo terugkeren naar de werkvloer. Begeleidende gesprekken met een leidinggevende, het afstemmen van wederzijdse verwachtingen en het maken van realistische afspraken, stimuleren de weg naar duurzaam herstel. Ook kan het duidelijk worden dat er geen goede stappen worden gezet t.a.v. het herstel. Als de situatie in alle openheid besproken kan worden, kan het vertrouwen groeien, de arbeidsrelatie herstellen en ontstaat de grootste kans dat het re-integratieproces goed verloopt.

Iemand is niet verantwoordelijk voor zijn ziekte, maar wel voor zijn herstel

Met kleine stappen en de juiste begeleiding kan een goed resultaat bereikt worden, mits de werknemer actief aan de slag gaat met zijn herstelproces. Er is aandacht voor de diverse levensgebieden; fysiek, financieel, sociaal, relationeel, emotioneel, spiritueel. Soms kan het nodig zijn het (eigen) netwerk te betrekken bij de begeleiding.

Het traject "coaching bij verslaving en herstel"bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Intakegesprek
  • Belemmeringen inzichtelijk maken
  • Plan van aanpak
  • Coachingsgesprekken / telefonische bereikbaarheid
  • Training of aanvullingen
  • Nazorg

Plan van aanpaak bij verslaving en herstel

De coaches sturen op: acceptatie van de ziekte verslaving, het nemen van de eigen verantwoordelijkheid t.a.v. het herstel, aandacht voor het gevoel van eigenwaarde en de communicatie naar de verschillende betrokkenen. E.e.a. wordt geformuleerd in een plan van aanpak. Gezamenlijk maakt de deelnemer met de coach het C.V. op orde, kunnen er capaciteitstesten worden gedaan, krijgt de deelnemer trainingsmogelijkheden, werkervaringsplaats(en). Kortom er wordt gezamenlijk gewerkt aan de terugkeer op de arbeidsplaats!

Gewenst resultaat bij verslaving en herstel

Het ideale resultaat is dat uw werknemer na het traject in staat is zichzelf op een goede en gezonde manier te sturen en weer een actieve werknemer kan zijn. Desalniettemin is het resultaat afhankelijk van de beginpositie van de cliënt. Het kan voorkomen dat er onderliggend klachten zijn als bijv. PTSS. Dan is verdere behandeling gewenst.