Realisatie:Cosly.com

industrial cleaning systems

Coaching

Coaching

Wanneer coaching?

Coaching is een goede optie wanneer uw medewerker vast zit in bepaald gedrag in zijn of haar functie. Het helpt uw medewerker doelen te verwezenlijken en vaardigheden verder te ontwikkelen. Coaching kent zijn oorsprong in de positieve psychologie. Het is erop gericht om uw medewerker in positieve zin te veranderen door dieper in te gaan op iemands persoonlijke inzichten, vaardigheden en gedrag. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld counseling waarbij er vooral wordt gekeken naar mentale blokkades en/of psychische stagnatie.

Wat is het doel van coaching

Onze coaches helpen u of uw medewerker door waar nodig te inspireren en te ondersteunen. Voor de volgende doeleinden kan coaching ingezet worden:

  • Zelfbewuster worden van sterke en zwakke punten en vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen.
  • Aanscherpen van bepaalde vaardigheden waarin u of uw medewerker achterloopt.
  • Nieuwe structuur aanbrengen in (oude) gewoontes: bijvoorbeeld verantwoordelijkheden bij een nieuwe of oude baan herzien.
  • Praten over verantwoordelijkheid door u en/of uw medewerker. Dit kan bijvoorbeeld bij solistische functies een grote rol spelen.