Menu Triangle
078 611 1048
Beeld_transport_STL
Artikelen

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) werkt samen met CEREO voor o.a. AD-onderzoek en re-integratie tweede spoor.

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) werkt samen met CEREO voor o.a. AD-onderzoek en re-integratie tweede spoor.

STL_logo

Het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) werkt samen met CEREO voor o.a. AD-onderzoek en re-integratie tweede spoor.

STL werkt samen met de bij haar aangesloten bedrijven in de sector transport en logistiek aan vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en een gezonde organisatie met laag verzuim. Helaas kan het toch voorkomen dat werknemers uitvallen en te maken krijgen met langdurig verzuim of zeer beperkte mogelijkheden om te re-integreren in het eigen werk of zelfs bij de huidige werkgever.

Ook voor deze werknemers wil STL een uitstekende begeleiding en de grootste zorg bieden. Met als doel dat ook zij weer duurzaam inzetbaar worden en met plezier en voldoening aan het werk kunnen blijven. Om dit te realiseren is STL een partnership aangegaan met ons: CEREO; het landelijke centrum voor loopbaanbegeleiding, re-integratie en outplacement.

STL-leden kunnen nu contact opnemen met CEREO bij (verwacht) langdurig verzuim.

Wanneer op enig moment niet zeker is of een zieke werknemer terug kan keren in de eigen of een andere (aangepaste) functie binnen de organisatie, is het belangrijk snel de juiste stappen te zetten. Dit schept duidelijkheid voor zowel werkgever als voor de zieke werknemer.

De eerste stap is een kwalitatief arbeidsdeskundig onderzoek om de arbeidsmogelijkheden in kaart te brengen. Hieruit zal blijken of een tweede spoor traject (re-integreren naar een andere werkgever) gewenst of noodzakelijk is. STL vindt het belangrijk dat dit gebeurt door mensen met expertise in de sector, kennis over alle wet- en regelgeving en met de juiste aandacht voor de zieke werknemer. Het doel is immers om de werknemer zo snel mogelijk een werkplek te geven die past binnen haar of zijn arbeidsmogelijkheden. Door niet af te wachten tot de uiterste termijn worden de re-integratiekansen voor de medewerker vergroot. Daarnaast worden hierdoor de kosten laag gehouden en wordt een loonsanctie word voorkomen.

CEREO beweegt werknemers naar een nieuwe werkplek.

CEREO is partner in de providerboog van STL. Dat is een bewuste keuze:

  • Kwaliteit, pro-activiteit, transparantie en zekerheid van een goed gedocumenteerd proces staan voorop;
  • Wij bieden landelijke dekking vanuit onze 14 locaties en kunnen alle aangesloten bedrijven en haar werknemers door heel Nederland ondersteunen;
  • Met de aparte divisie CEREO-AD bieden wij een onafhankelijke en betrouwbare partner voor AD-onderzoek. Al onze AD'ers worden regelmatig geschoold in de laatste ontwikkelingen rondom preventie, re-integratie en duurzame inzetbaarheid. Bedrijven krijgen heldere, toepasbare en creatieve adviezen;
  • Wij voeren jaarlijks zo’n 2.000 2e spoor re-integratietrajecten en enkele honderden AD-onderzoeken uit;
  • Onze trajecten zijn altijd op maat door middel van een uitgebreid intakegesprek.

Wilt u meer weten over onze werkwijze?

Heeft u een werknemer die al geruime tijd ziek thuis is? Of een werknemer waarvan niet helder is of terugkeer in het eigen werk haalbaar is? Neem dan contact met ons op via 078 – 611 10 48, wij gaan graag met u in gesprek.